2ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf | 2nd Standard Textbook Pdf Download | 2nd Standard Kannada Text Book Solutions

2ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf, 2nd Standard Textbook Kannada English Evs Maths Nalikali Savi Kannada Medium Textbook Pdf, English Medium books Pdf kseeb solutions for class 2, 2nd Standard All Books Pdf Karnataka

2nd Standard Textbook Pdf 2023

2nd Standard Textbook Pdf 2022
2nd Standard Textbook Pdf

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ/ಪೋಷಕರೇ…. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ, 2ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ನಾವು 2nd class ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf ಮತ್ತು Download ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ Download ಮಾಡಬಹುದು.

2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf 2023

ಕ್ರ. ಸಂವಿಷಯಗಳುಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ PdfDOWNLOAD PDF
1ಸವಿಕನ್ನಡPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf
2ನಲಿಕಲಿPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf
3ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯಭಾಷೆPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf
4ಗಣಿತPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf
5ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf
6ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌Pdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf
7English Activity BookPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf

2ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

2nd Standard Evs Maths Textbook Pdf English Medium 2023

ಕ್ರ. ಸಂವಿಷಯಗಳುಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ PdfDOWNLOAD PDF
1MATHEMATICSPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf
2ENVIRONMENTAL STUDIESPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿDownload Pdf

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

All Notes App

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ  ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh