2nd Puc History 1st Chapter Notes in Kannada | 12 Puc ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

2nd puc history 1st chapter notes in kannada medium

Contents hide
1 2nd puc history 1st chapter notes in kannada medium
1.7 III ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.( 1 ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು )

.
1) ‘ಭಾರತ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ?
        ಉತ್ತರ:
‘ಭಾರತ’ ಎಂಬ ಪದವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದ ‘ಇಂಡೋಸ್’ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಉಪಖಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾದ ಸಿಂಧುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

2) ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಶ್ರೀ ವಿಜಯದ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

3) ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಉತ್ತರ:
ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

.
4) ಉತ್ಖನನ ಎಂದರೇನು?
ಉತ್ತರ:
ಉತ್ಖನನವು ಪುರಾತನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಭೂಮಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

 

5) ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನಗಳು ಯಾರ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ:
ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನಗಳು ಪುಲಕೇಶಿ -2 ರ ವಿಜಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

 

6) ‘ಬುದ್ಧಚರಿತ’ ಬರೆದವರು ಯಾರು?
ಉತ್ತರ:
ಬುದ್ಧಚರಿತವನ್ನು ಅಶ್ವಗೋಶ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

 

7) ಪ್ಲಿನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ:
“ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ” ಪ್ಲಿನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ.

 

8) ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಉತ್ತರ:
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. (ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಾದ “ಆರ್ಕೋಯಸ್” ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು “ಲೋಗೋಗಳು” ಎಂದರೆ ಪ್ರವಚನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ)

 

9) ಎಪಿಗ್ರಾಫಿ ಎಂದರೇನು?
ಉತ್ತರ:
ಶಾಸನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎಪಿಗ್ರಾಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಶಾಸನಗಳು ಕಲ್ಲು, ಲೋಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಬರಹಗಳು)

 

10) ಇಂಡಿಕಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?
ಉತ್ತರ:
          ರಾಜ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೆಗಾಸ್ಲ್ಹೇನಸ್, ಟಿಂಡಿಕಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

 

 

II ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

2nd Puc History 1st Chapter Notes in Kannada | 12 Puc ನೋಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ

                                                                                      ( 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

1) ಭಾರತವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಖೈಬೆರಾಂಡ್ ಬೋಲಾನ್ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

.
2) ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತಾರವೇನು?
ಉತ್ತರ:
ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ವಿಸ್ತಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಉಲ್ಲೇಖವು ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

3) ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:
ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಭರತವರ್ಷ, ಭರತಖಂಡ, ಭರತ, ಜಂಬೂದ್ವೀಪ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

4) ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು,

ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಅಥವಾ) ಇಂಡೋ-ಗಂಗಾ ಬಯಲು,

ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ,

ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು

ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ.

 

5) ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು, ವಿಂಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಪುರ ಪರ್ವತಗಳು, ಅರವಳ್ಳಿ ಶ್ರೇಣಿ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

6) ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

 

7) ಭಾರತದ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
UNO ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಟೆಗಳು, ಖಜುರಾಹೊ, ಕೋನಾರ್ಕ್, ತಾಜ್ಮಹಲ್, ಜಂತರ್-ಮಂತರ್, ಗಯಾ, ಸಾಂಚಿ, ಅಜಂತ, ಎಲ್ಲೋರಾ, ಹಂಪಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಮಧುರೈ, ಕಂಚಿ, ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ, ಗೋವಾದ ಚರ್ಚುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

.
8) ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ನಳಂದ, ತಕ್ಸಿಲಾ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಪ್ರಯಾಗ, ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು.

9) ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಮೌರ್ಯರು, ಗುಪ್ತರು, ಕುಶಾನರು, ವರ್ಧನರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಪಲ್ಲವರು ಮೊದಲಾದವರು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜವಂಶಗಳಾಗಿದ್ದರು.

.
10) ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಮೊಘಲರು, ಮರಾಠರು, ರಜಪೂತರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಿಜಯನಗರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಾಜವಂಶಗಳು.

11) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತಾರವೇನು?
ಉತ್ತರ:
ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ (ಎಪಿ) ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.

12) ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:
ಕದಂಬರು, ಗಂಗರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಿಜಯನಗರಗಳು, ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು, ಒಡೆಯರು ಮುಂತಾದವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದರು.

 

13) ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
ಉತ್ತರ:
ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 5 ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 5 ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳು:

ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ,

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ) ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ,

ಪರಿವರ್ತನಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು,

ಉತ್ತರದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು

ದಕ್ಷಿಣ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು)

14) ‘ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ’ ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ:
ಇತಿಹಾಸವು ಮಾನವರ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ‘ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ’.

15) ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಉತ್ತರ:
ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

16) ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಾಲಗಣನೆ (ಅವಧಿ), ರಾಜವಂಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು, ಲಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

17) ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಏಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ?
ಉತ್ತರ:
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನೇರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ
ಇತಿಹಾಸದ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರು. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

18) ಪುರಾತತ್ವ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು?
ಉತ್ತರ:
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಗಳು ಶಾಸನಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಮುದ್ರೆಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಆಯುಧಗಳು, ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

19) ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಸಾಹಿತ್ಯದ (ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು) ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಅವು i) ಸ್ಥಳೀಯ (ಸ್ಥಳೀಯ) ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೂಲಗಳು, ii) ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲಗಳು.

 

20) ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಭಾರತದ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು.

21) ಆರ್ಯಭಟನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಆರ್ಯಭಟರು ಸೂರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಆರ್ಯಭಟಿಯಂನಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

22) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ಚೀನೀ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಹಲವಾರು ಚೀನೀ ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಫಾಹಿಯಾನ್ (ಗುಪ್ತರ ವಯಸ್ಸು). ಹ್ಯುಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ (ಹರ್ಷವರ್ಧನ) ಮತ್ತು ಇಟ್ಸಿಂಗ್ (7 ನೇ ಶತಮಾನ ಸಿಇ)

23) ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ:
ಇಟಲಿಯ ನಿಕೊಲೊ ಕಾಂಟಿ, ಪರ್ಷಿಯಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರzzಾಕ್, ಬಾರ್ಬೊಸಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಡೊಮಿಂಗೊ ​​ಪೇಸ್, ​​ರಷ್ಯಾದ ನಿಕೇಟಿನ್, ಫೆರ್ನಾವೋ ನೂನಿಜ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು.

 

 

 

III ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

2nd puc history 1st chapter notes in kannada, second puc 1st chapter notes, 2nd puc history notes in kannada pdf download 2nd puc history book pdf in kannada2nd puc history notes

                                                                          (5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು )

 

1) ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಭೂಗೋಳದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:
ಭಾರತವು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶ (32,87,782 ಚ.ಕಿಮೀ) ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಭಾರತವು ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. “ಭಾರತ” ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ 5 ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು,

ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು,

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು,

ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಬಯಲು,

ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು

ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ.

   ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶ:   

    ಹಿಮಾಲಯ ಭಾರತವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತರದಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿವೆ (ಸಿಂಧು, ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ). ಅವು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಉತ್ತರ ಬಯಲು: ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನವರೆಗೆ ಇದು 2400 ಕಿಮೀಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಅವಳ ಉಪನದಿಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಣಿವೆಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ನದಿಗಳು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ನಾಗರೀಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಮಹಾನ್ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರೀಕತೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು. ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂಡೋ-ಗಂಗಾ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು.

ಖೈಬರ್, ಬೋಲಾನ್ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರದ ಪಾಸ್‌ಗಳು ಭಾರತೀಯರು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು: ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾಥಿಯಾವರ್ (ಗುಜರಾತ್) ಮತ್ತು ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ (ರಾಜಸ್ತಾನ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅರವಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಚೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ, ಇದು ಈಗ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧೋಚಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ:

ಇದು ತ್ರಿಭುಜದ ಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ‘v’ ಆಕಾರದ ಭೂಮಿ. ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ (ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ).

ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮದೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರಾವಿಡ, ಆಲ್ಪೈನ್, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಕೃಷಿಕವಾಗಿಸಿವೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ರಾಜವಂಶಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪತನ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಾವಳಿ: ಪೂರ್ವ (ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕರಾವಳಿ) ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ (ಮಲಬಾರ್) ಕರಾವಳಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವು ಸಮೃದ್ಧ ಸಸ್ಯವರ್ಗ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸ್ಯಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು (ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು) ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಲಯ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಡೀ ದೇಶವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನುಕುಲದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

 

2) ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:
ಭಾರತವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 7 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

1) ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರಂತರತೆ: ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಚೀನಾದಂತೆ 4000 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

2) ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ: ಇದು ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾವು ಸಿಂಧುವಿನಿಂದ ವೇದಕಾಲದವರೆಗೆ, ವೈದಿಕದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರಭಾವಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ‘

 

3) ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳು:   

  ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರೀಕರು, ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು, ಹನ್ಸ್, ಶಾಕಸ್, ಅರಬ್ಬರು, ತುರ್ಕಿಯರು, ಕುಶಾನರು

, ಅಫ್ಘಾನಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಖೈಬರ್ ಮತ್ತು ಬೋಲಾನ್ ಪಾಸ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಾಳಿಕೋರರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಗಳಂತಹ ಇತರ ರಚನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಇಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು.

 

4) ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣು ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆ): ಭಾರತವು ಹಿಂದುಗಳು, ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರು ‘ವಸುಧೈವಕ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಮತ್ತು ‘ಸರ್ವೇ ಜನಲಿಯಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇದರರ್ಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ.

 

5) ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು:

ಭಾರತವು ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಗಣಿತ, ಔಷಧ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ,

UNO 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. , ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಟೆಗಳು, ಖುಜಾರಾಹೋ, ಕೋನಾರ್ಕ್, ತಾಜಮಹಲ್, ಬೋಧ ಗಯಾ, ಸಾಂಚಿ, ಅಜಂತಾ, ಎ

ಲ್ಲೋರಾ, ಹಂಪಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಮಧುರೈ, ಕಂಚಿ, ಗೋವಾ ಚರ್ಚುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ, ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರ ಕೊಡುಗೆ.

ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತಜ್ಞರ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಳಂದ,

ತಕ್ಷಶಿಲಾ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಪ್ರಯಾಗ್, ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಭವದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು.

 

6) ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ: ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ, ಭಾಷಾವಾರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ,

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಟ್-ಟಿ ಅನ್ನು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಅನೇಕ ಏಕೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ.

2nd puc history 1st chapter notes in kannada

3)‘ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ’. ವಿವರಿಸಿ.

  ಉತ್ತರ:
ಭಾರತವು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ (32,87,782 ಚ.ಕಿಮೀ) ವಿಭಿನ್ನ ಸಿ! ಇಮ್ «ಟೈ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಆರಾಧನೆ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತವು ನಾವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಭೂಮಿ.

 

ವೈವಿಧ್ಯಗಳು:

1) ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ: ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶವು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,

ಇಂಡೋ-ಗಂಗಾ ಬಯಲು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಸಿ ಮರುಭೂಮಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು, ಭಾರೀ (ಅಸ್ಸಾಂ) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ (ರಾಜಸ್ಥಾನ್) ಮಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ, ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

2) ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು: ದ್ರಾವಿಡ, ನೀಗ್ರೋಯಿಡ್ಸ್, ಆಲ್ಪೈನ್ಸ್, ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ‘ಎಥ್ನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು 15 ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ.

3) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ: ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಪಂಥಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಜನಾಂಗೀಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ನಾಡು. ಇದು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಏಕಪತ್ನಿತ್ವ, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಂ, ಯಹೂದಿ, ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನಿಸಂ (ಪಾರ್ಸೀಸ್) ಮತ್ತು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಉಪ-ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

4) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು:  

ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವು ರಾಜಕೀಯ ಏಕತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ನಗರ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಮೋಡೆಮ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಏಕೀಕರಣದ ಅಂಶಗಳಿವೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಾಗಿವೆ:

           *ಭೌಗೋಳಿಕ ಏಕತೆ: ಭಾರತವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

         * ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಏಕತೆ: ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ‘ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ’ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಿಯಮಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು.

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ ರಾಜನನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಮೌರ್ಯರು, ಗುಪ್ತರು, ವರ್ಧನರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಮೊಘಲರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ತರಲು ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

        * ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಏಕರೂಪತೆ: ಸಂಸ್ಕೃತ, ದೈವಿಕ ಭಾಷೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಕತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಪಾಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯರು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

      ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು: ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಪಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಥಗಳ ನೆಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಏಕತೆಯು ಜನಾಂಗ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ಉಡುಗೆ, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

2nd puc history 1st chapter notes in kannada

4) ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ   ಬರೆಯಿರಿ.

     ಉತ್ತರ:

            ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆಗಳು: ವಿದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರು ವಿವರಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಭಾರತವು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಯಾತ್ರಿಕರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು.

ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

            ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಬರಹಗಾರರು: ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೆಲ್ಯೂಕೋಸ್ನ ಅಂಬಾಸದಾರ್, ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವರವಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವರ ‘ಇಂಡಿಕಾ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಲಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀಕ್, ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು 2 ನೇ ಶತಮಾನ AD ಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

‘ದಿ ಪೆರಿಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರಿಥ್ರೀನ್ ಸೀ’, ಅಪರಿಚಿತ ಗ್ರೀಕ್ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಯೊಂದು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಿನಿಯು ‘ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ’ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1 ನೇ ಶತಮಾನ) ಬರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಡೋ-ರೋಮನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

           ಚೀನೀ ಖಾತೆಗಳು:   

 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಚೀನೀ ಯಾತ್ರಿಕರಿದ್ದರು, ಫಾಹಿಯಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು (ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ -2 ರ ಆಳ್ವಿಕೆ) ಕ್ರಿ.ಶ 5 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಅಶೋಕನ ಅರಮನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಗುಪ್ತರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹ್ಯುಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 629-645) ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 7 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಸಿಯುಕಿ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ (ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ನರ್ಮದಾ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸೋಲನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 7 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಅವರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಾದ ರಾಜಗ್ರಹ, ಕಾಸಿ ಮತ್ತು ನಳಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

           ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬರಹಗಾರರು: ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಫಿರ್ದೌಸಿಯವರ (ಇಬ್ನ್ ಹಸನ್) ‘ಶಹನಾಮ’, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಬರನ ‘ಬಾಬಾಮಮ’, ‘ಜಹಾಂಗಿಮಮ’ಬಹಜಂಗಿರಾಂದರ‘ ಅಕ್ಬಮಾಮ ’ಅಬ್ದುಲ್ ಫಾ ಅಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ.

ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್ಬ್‌ಕ್ರುನಿ (ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಸಮಕಾಲೀನರು) ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ಬಟುಟಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಟಲಿಯ ನಿಕೊಲೊ ಕಾಂಟಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರzzಾಕ್ (ಪರ್ಷಿಯಾ), ಬಾರ್ಬೊಸಾ ಮತ್ತು ಡೊಮಿಂಗೊ ​​ಪೇಸ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) ಮತ್ತು ನಿಕೇಟಿನ್ (ರಷ್ಯಾ) ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

2nd puc history 1st chapter notes in kannada

2nd puc history 1st chapter notes in kannada medium

5) ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಮೂಲಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ..

ಉತ್ತರ:
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಂಕಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸನಗಳು (ಎಪಿಗ್ರಾಫಿ), ನಾಣ್ಯಗಳು (ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ) ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕದ ಮೂಲಕ ದೂರದ ಗತ.

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ

 

ಉತ್ಖನನ: ಉತ್ಖನನವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಭೂಮಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ಖನನವು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಬನ್ -14 ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

 

ಶಾಸನಗಳು: 

ಕಲ್ಲುಗಳು, ಲೋಹ, ಮರ, ಚಿಪ್ಪು, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ,

ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಿನ್ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಯುಗ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾಸನಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನೇರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಖಾರ್ವೆಲಾ (ಒರಿಸ್ಸಾ) ದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕನ ಇಳಿತಿಗುಂಪ ಗುಹೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ, ಪುಲಿಕೇಶಿ -2 ರ ಐಹೋಲ್ಕ್ ಶಾಸನ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅವುಗಳ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.

 

ನಾಣ್ಯಗಳು (ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ): ವಯಸ್ಸು, ರಾಜವಂಶ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಲಿಪಿ, ಭಾಷೆಗಳು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಣ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಸೀಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ , ಯಾದವರು, ವಿಜಯನಗರ ಇತ್ಯಾದಿ, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.

 

ಸ್ಮಾರಕಗಳು:     ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ರಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಿಂದ ಜನರು ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೋಟೆಗಳು, ಅರಮನೆ: ಗುಹೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಸ್ತೂಪಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು, ಸಮಾಧಿಗಳು, ಚರ್ಚುಗಳು, ಬಸದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಜಂತಾ, ಎಲ್ಲೋರಾ, ಎಲಿಫೆಂಟಾ, ಖಜುರಾಹೊ, ಬಾದಾಮಿ, ಕೋನಾರ್ಕ್, ಬೇಲೂರು, ಐಹಲೇಬೀಡು, ತಂಜಾವೂರು ಮತ್ತು ಹಂಪಿಯ ಗುಹೆ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಆ ಕಾಲದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಿಜವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಜನರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು: ವಿವಿಧ ಕಾಲದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ -2 ರ ಖುಸ್ರೋ -2 ರ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಚಿತ್ರವಿದೆ.

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಮೂಲಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂಲಗಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

2nd puc history 1st chapter notes in kannada Deevige

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

Books Pdf Download Notes App ಹಿಂದಕ್ಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *