10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Maths Chapter 2 Notes in Kannada Medium

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು,10th Maths Chapter 2 Notes Question Answer Mcq Questions Pdf in Kannada Medium 2023 Kseeb Solutions For Class 10 Maths Chapter 2 Notes class 10 maths chapter 2 notes pdf 10th maths tribhuja notes

 

Contents

ಅಧ್ಯಾಯ-2 ತ್ರಿಭುಜಗಳು

10th Maths Chapter 2 Notes
10th Maths Chapter 2 Notes
10th Maths Chapter 2 Notes
10th Maths Chapter 2 Notes
10th Maths Chapter 2 Notes
10th Maths Chapter 2 Notes

ಅಭ್ಯಾಸ- 2.2

ಪರಿಹಾರ

ಅಧ್ಯಾಯ-2.4

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳು:

ಪರಿಹಾರ

2.5 ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು:

ಪರಿಹಾರ :

2.6 ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ ನ ಪ್ರಮೇಯ

ಅಭ್ಯಾಸ-2.5

FAQ

ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿರದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುವರು?

ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿಲ್ಲದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಕೃತಿಯ ತ್ರಿಭುಜ ಎನ್ನುವರು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *