10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Maths Chapter 15 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 10th Standard Maths Chapter 15 Notes Question Answer Pdf in 2024 Kseeb Solutions For Class 10 Maths Chapter 15 Notes in Kannada Medium Mcq Question And Answers 10th Class Maths 15 Lesson Notes Melmai Vistirnagalu Mattu Ghanaphalagalu Notes

 

ಅಭ್ಯಾಸ-15.2

ಅಭ್ಯಾಸ-15.3

ಅಭ್ಯಾಸ-15.4

FAQ

ಘನದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಘನದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:
ಉದ್ದ (1) =a+a=4+4=8cm
ಅಗಲ (b) =a=4cm
ಎತ್ತರ (h)=a=4cm
ಘನದ ಪ್ರದೇಶ ​=2(lb×bh×hl)
=2(8×4+4×4+4×8)
=2(32+16+32)
=2(80)
=160cm3

ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಕೋನದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

=2πr2
+πrl
=πr(2r+l)

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh