ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ | Kannada Bhasheya Mahatva Essay in Kannada

Kannada Bhasheya Mahatva Essay in Kannada. kannada bhasheya mahatva prabandha. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಪೀಠಿಕೆ :

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಭಾಷೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನುಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಕನ್ನಾರಿಸ್‌ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಬಹುದು, ಆದರೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ :

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.

ಕನ್ನದ ಭಾಷೆಯು ತನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕದಂರ ಆಳ್ವಿಕೆಎಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಿತು.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯು ಎಷ್ಟೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡವೂ ಸಹ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯ 27 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ( ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ) ಇದ್ದಾರೆ .

ಇದು ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ . ಕನ್ನಡದ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಸನ ದಾಖಲೆಗಳು 6 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬಂದವು . ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ , ಕನ್ನಡವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಬಳಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ 12.9 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಿಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೫ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಕನ್ನಡದ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಸನ ದಾಖಲೆಗಳು ೬ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬಂದವು. ಕನ್ನಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಸ್ಥಾನ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು.ಕನ್ನಡವು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ , ಇದು ಶಾತವಾಹನರು , ಕದಂಬರು , ಗಂಗರು , ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು . ತೆಲುಗು – ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲುಕ್ಯ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದ 13 ನೇ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ . ಏಳನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು – ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಗಳ ಹೊಸ ವಿಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು . ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು . ಕೊಂಕಣಿ , ಕೊಡವ ಮತ್ತು ತುಳು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತವೆ .

ಉಪಸಂಹಾರ :

ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸೋಣ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ.ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಎಂದು ಬರಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳುವ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿಬನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ,ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಪಸರಿಸೋಣ,

ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೆಳಗೋಣ.ʼಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ

Kannada Bhasheya Mahatva Essay in Kannada pdf

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

50+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡನಾಡು ನುಡಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಂದ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh