ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role Of Students In Eradication Of Corruption Essay In Kannada

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ Role Of Students In Eradication Of Corruption Essay In Kannada Brashtachara Nirmulaneyalli Vidyarthigala Patra Prabandha In Kannada

Role Of Students In Eradication Of Corruption Essay In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role Of Students In Eradication Of Corruption Essay In Kannada
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ:

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ನಡೆಸುವ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬಹುದು.

ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಬೇಕು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಬೇಕು ಯಾರೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು.

ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು “ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಬಾರದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಬಾರದು ಹಾಗೆಯೇ ಲಂಚ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗಾಂಧಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹೊಂದಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸ ! ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಂಚ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಲಂಚ ಕೊಡಬಾರದು.

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದವರಿಂದಲೂ”. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಘಂಟಿನಿಂದ “ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಂಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ನಡವಳಿಕೆ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೇಯೆ ಯಾರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು.

FAQ:

1. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದರೇನು?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಘಂಟಿನಿಂದ “ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಂಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ನಡವಳಿಕೆ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ 4 ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಗಗಳೆಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಡಿಕೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು

30+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ Comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *