rtgh

Tag Archives: kannada inspirational motivation line in kannada

Top 20 Best Kannada Motivational In Kannada

Top 20 Best Kannada Motivational In Kannada ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು [...]