ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Makara Sankranthi Essay In Kannada

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Makara Sankranthi Essay In Kannada

Makara Sankranthi Essay, prabandha in different states In Kannada, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ, ಮಹತ್ವ, ಆಚರಣೆ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Makara Sankranthi Essay In Kannada

ಪೀಠಿಕೆ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಈ ದಿನ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಕರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮಕರ ಎಂದರೆ ಮಕರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪಂಥದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಿಚಡಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೂರ್ಯ ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಪೌಷ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೌರನ ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದ ಮೊದಲು, ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವು ಪೂರ್ವದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಈ ದಿನದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು:

ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನು ಮಹಾಭಾರತದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದನು.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು:

  1. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಈ ದಿನದಂದು ಬೆಲ್ಲ, ಖಿಚಡಿ, ಎಳ್ಳು, ಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
  3. ಈ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
  5. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.
  6. ಈ ದಿನ ಜನರು ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲದ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು:

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಖಿಚಡಿ ಅಥವಾ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಗಿ ಹಬ್ಬ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಭೋಗಾಲಿ ಬಿಹು, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಕರ ವಿಕ್ಲು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಿಶುರ್ ಸಂಕ್ರಾಂತ್, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ.

ಬಂಗಾಳ, ಹಿಮಾಚಲ ಮಾಘಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೋಹ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ.

ದಾನದ ಮಹತ್ವ:

ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಈ ಮಂಗಳಕರ ಹಬ್ಬದಂದು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಖಿಚಡಿ, ಎಳ್ಳು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಈ ದಿನದಂದು, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಲು, ಬಟ್ಟೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಗಾಳಿಪಟದ ಮಹತ್ವ:

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು “ಗಾಳಿಪಟ ಹಬ್ಬ” ಮತ್ತು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ:

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಸುಹಾಗಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಖಿಚಡಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಖಿಚಡಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವು ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉತ್ತರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಲೋಹ್ರಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೆಂಕಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯ:

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಖಿಚಡಿ, ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಎಳ್ಳು, ರೇವಡಿ ಮತ್ತು ಗಜಕವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.

ಅದೇ ದಿನ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಜೀರಿಗೆ, ಜಿಲೇಬಿ, ಮಾಂಗೋಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪ ಸಂಹಾರ

ಈ ಹಬ್ಬವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಬ್ಬವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಬ್ಬವು ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ – Makara Sankranthi Essay

FAQ

1. ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ?

ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ (ರಾಶಿ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು

2. ಜನರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಏಕೆ ಕಪ್ಪು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತ ಮಾಸವಾದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮರಾಠಿಗರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ

ಮತದಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಬಂಧ

ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

30+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಂದ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh