6ನೇ ತರಗತಿ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Science Chapter 3 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Science Chapter 3 Notes Question Answer Pdf Download in Kannada Medium Kseeb Solutions For Class 6 Science Chapter 3 Notes 6th Class Science Eleyinda Batte Notes 6th Standard Science 3rd Lesson Question Answers 2024

6th Standard Science Chapter 3 Notes in Kannada

1) ಕೆಳಗಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ

ನೈಲಾನ್, ಉಣ್ಣೆ, ಹತ್ತಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್, ಸಣಬು

ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನಾರುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮಾನವರು ತಯಾರಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೆಣಬನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೈಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರುಗಳಾಗಿವೆ.

2) ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ‘ಸರಿ’ ಅಥವಾ ‘ತಪ್ಪು’ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ:

ಎ) ನೂಲನ್ನು ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸರಿ)

ಬಿ) ನೂಲುವುದು ನಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ. (ತಪ್ಪು)

ಸಿ) ಸೆಣಬು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹೊರ ಕವಚ, (ತಪ್ಪು)

ಡಿ) ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಜ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಂಜುವುದು ಎನ್ನುವರು.(ಸರಿ)

ಇ) ನೂಲನ್ನು ನೇಯುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. (ಸರಿ)

ಎಫ್) ಗಿಡದ ಕಾಂಡದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ನಾರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ತಪ್ಪು) –

3) ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೆಣಬುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಹತ್ತಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹತ್ತಿ ನಾರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಸಸ್ಯದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಣಬಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಸೆಣಬಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

4) ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು: (1) ಹಗ್ಗಗಳು (2 ಬುಟ್ಟಿಗಳು

5) ನಾರಿನಿಂದ ನೂಲನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ,

ನಾರಿನಿಂದ ನೂಲು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೂಲುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನಂತರ ನೂಲುಗಳಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೂಲುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳು ತಕಲಿ ಮತ್ತು ಚರಕ

FAQ

1) ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು: (1) ಹಗ್ಗಗಳು (2 ಬುಟ್ಟಿಗಳು

2) ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೆಣಬುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಹತ್ತಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹತ್ತಿ ನಾರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಸಸ್ಯದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಣಬಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಸೆಣಬಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

6ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh