ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ 2022

ಫಲಿತಾಂಶ 2022 18 ಜೂನ್ 11:45  ಕ್ಕೆ 
2 puc ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 2022 18 ಜೂನ್ 11:45  ಕ್ಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕ 2nd PUC ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ 2022 2022 18 ಜೂನ್
ಮರು-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ 2nd PUC ಫಲಿತಾಂಶ Toady

PUC  ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 2nd PUC Result ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

2nd PUC Exam Results Will be Announced Today Check Now

PUC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ

ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ 2nd PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ .. ಈ 2nd Puc Result App ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಅಥವಾ Uninstall ಮಾಡಬೇಡಿ.. 

SSLC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh