ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ 2023

ಫಲಿತಾಂಶ  08/05/2023
ಕರ್ನಾಟಕ SSLC 10ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ 2023 08/05/2023
SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  10 ಗಂಟೆ 
ಮರು-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ KSEEB SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಜೂನ್ 2023
ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2023 ಪೂರಕಕ್ಕಾಗಿ  ಜುಲೈ 2023

 

 

SSLC ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್  ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ  ನೇರವಾಗಿ SSLC Result ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

SSLC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ

ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ .. Sslc Result App

SSLC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ