ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ 2022

ಫಲಿತಾಂಶ  2022
SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2022
ಕರ್ನಾಟಕ SSLC 10ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ 2022 ಮೇ 19 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.00ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮರು-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ KSEEB SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಜೂನ್ 2022
ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2022 ಪೂರಕಕ್ಕಾಗಿ  ಜುಲೈ 2022

SSLC ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್  ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ  ನೇರವಾಗಿ SSLC Result ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

SSLC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ

ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ .. Sslc Result App

SSLC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ